WELCOME 2017

 Năm  2016 qua thật nhanh và đầy cảm xúc. Các thành viên Biomedic đã cùng nhau tiễn khỉ đón gà trong một bữa tiệc ấm cúng và vô cùng sôi nổi....

WELCOME 2017