Ứng tuyển

Cám ơn bạn đã quan tâm tới thông tin tuyển dụng của Biomedic, để ứng tuyển xin vui lòng tải về file thông tin ứng viên dưới đây, điền đầu đủ sau đó gửi lại cho chúng tôi bằng form sau