• Thuốc nhuộm gel: GelRed
  • Thuốc nhuộm gel: GelRed

Thuốc nhuộm gel: GelRed

Thông tin sản phẩm
  • Thương hiệu : Biotium

Thông tin chung

Tên thương mại: GelRed™ Nucleic Acid Gel Stain, 10,000X

Code:

41002 (trong DMSO)

41004 (trong nước)

Hãng sản xuất: Biotium

Đóng gói: 0.1ml (41003-T), 0.5ml (41002 và 41003), 10ml (41002-1 và 41003-1)

Xuất xứ: Mỹ

Mô tả sản phẩm

Chức năng: Là thuốc nhuộm huỳnh quang nucleic acid, bền vững và thân thiện với môi trường, độ nhạy cao. Thuốc nhuộm thay thế cho ethidium bromide (EtBr) độc hại để nhuộm nucleic acid như dsDNA, ssDNA, RNA trong gel agarose và gel polyacryamide. GelRed và EtBr có phổ tương tự nhau do đó có thể thay thể EtBr

Đặc điểm: thân thiện môi trường, ít độc hại