• Thuốc nhuộm gel: GelGreen
  • Thuốc nhuộm gel: GelGreen

Thuốc nhuộm gel: GelGreen

Thông tin sản phẩm
  • Thương hiệu : Biotium

Thông tin sản phẩm

Tên thương mại: GelGreen™ Nucleic Acid Gel Stain, 10,000X

Code:

41004 (trong DMSO)

41005 (trong nước))

Hãng sản xuất: Biotium

Đóng gói: 0.5 mL (41004 và 41005), 0.1 mL (41005-T), 10 mL (41005-1)

Xuất xứ: Mỹ

Mô tả sản phẩm

Chức năng: GelGreen là thuốc nhuộm huỳnh quang nucleic acid trên gel, bền vững và thân thiện với môi trường. GelGreen hấp thu UV ở bước sóng 250nm đến 300nm và đỉnh hấp thu ở 500nm. Do đó, GelGreen tương thích với các thiết bị đọc UV ở 254nm và thiết bị đọc gel với ánh sáng kích thích là ánh sáng nhìn thấy. GelGreen nhạy hơn SYBR và bền với cả nhiệt phân và thủy phân

Đặc điểm: thân thiện với môi trường, ít độc hại