Công nghệ The ZE5 – EYE

Danh mục :

Hệ thống gồm 10 đèn LED điều khiển 10 bước sóng khác nhau từ bộ lọc quang học trước khi tới hệ thống phát hiện tín hiệu huỳnh quang

Hiệu chỉnh máy dò hệ thống

Thông tin khác

Technology

ZE5-EYE Technology from Bio-rad Laboratories