TruSight HLA v2 Sequencing Panel là bộ kit chuẩn bị thư viện HLA cho quá trình giải trình tự HLA trên hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới (NGS – Next Generation Sequencing) của hãng Illumina
Kháng nguyên bạch cầu ở người (Human leukocyte antigen – HLA) đóng một vai trò quan trọng giúp hệ miễn dịch nhận ra và loại bỏ những tác nhân lạ, xâm lấn, những tế bào bị hỏng, sai chức năng hoặc bị nhiễm khuẩn để chống lại bệnh tật và duy trì tình trạng khỏe mạnh của cơ thể.
Sự đột biến HLA có thể tạo ra phản ứng đáp ứng miễn dịch bất thường và có liên quan đến các bệnh / rối loạn tự miễn, ung thư, đào thải trong cấy ghép nội tạng và nhạy cảm với thuốc.

Danh mục :
Đầu mục Thông số
Công nghệ Giải trình tự gene thế hệ mới
Thời gian thử nghiệm 48 giờ
Thời gian thao tác tay 4.5 giờ
Loại mẫu Mẫu FFPE, máu
Lượng mẫu đầu vào 400 ng DNA
Hệ thống NGS tương thích MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx ở chế độ Reseach Mode, NextSeq 550
Phần mềm xử lý dữ liệu TruSight HLA Assign 2.1 Software
Loại variant có thể phát hiện SNPs

 

Giải trình tự vùng gen HLA có thể cung cấp cái nhìn sâu hơn vào các bệnh / rối loạn của hệ miễn dịch. Những gen HLA có mức độ tương đồng cao và biến đổi nhiều gây khó khăn cho việc giải trình tự. Hiện nay, công nghệ giải trình tự thế hệ mới của Illumina đã vượt qua những khó khăn này chỉ trong một thử nghiệm đơn giản được thiết kế thông minh và linh hoạt về thuốc thử, có thể áp dụng chạy đồng thời nhiều mẫu, từ 6 đến 384 mẫu cho mỗi lần chạy.

Danh sách 12 loại HLA locus nằm trong TruSight HLA v2:

TruSight HLA v2 Types 11 HLA Loci
Loại HLA Loci Trình tự được target
Lớp I HLA-A 4.1 kb (entire gene)
HLA-B 2.8 kb (exon 1 – intron 6)
HLA-C 4.2 kb (entire gene)
Lớp II HLA-DRB1/3/4/5 4.6 – 5.1 kb (exon 2 – intron 4)
HLA-DQB1 6.9 kb (entire gene)
HLA-DPB1 9.7 kb (exon 2-3′ UTR)
HLA-DQA1 7.3 kb (entire gene)
HLA-DPA1 10.3 kb (entire gene)

Thông tin khác

Supplier