TruSight Cancer Sequencing Panel Kit là bộ kit chuẩn bị thư viện để giải trình tự, sàng lọc nhanh các gene liên quan đến ung thư trên hệ thống giải trình tự gen thé hệ mới (NGS – Next Generation Sequencing) của hãng Illumina

Đầu mục Thông số
Thời gian thử nghiệm 1.5 giờ
Công nghệ Giải trình tự gene thế hệ mới
Lượng mẫu đầu vào 50 ng
Gen được target 94 genes, >1700 exons liên quan đến các loại bệnh ung thư thường gặp như ung thư vú, ung thư đại trực tràng và các ung thư hiếm gặp, kích thước vùng được target là 255 kb, 284 SNPs
Loại mẫu Mẫu hàm lượng thấp
Kit phụ trợ tương thích TruSight Rapid Capture Kits
Đoạn probe Số lượng khoảng 4000, kích thước mỗi đoạn là 80 mer
Hệ thống NGS tương thích MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx ở chế độ Reseach Mode, NextSeq 550
Phần trăm exons được bao phủ > 95%
Độ bao phủ tối thiểu 20×
Loại variant có thể phát hiện Những thay đổi trong tế dòng tế bào mầm

Thông tin khác

Supplier

Application