Thông tin sản phẩm

Model: RAY Reagent

Hãng sản xuất: Lynn Peavey

Xuất xứ: Mỹ

Được sử dụng kết hợp với một nguồn sáng khoa học hính sự sau khi xử lý với cyanoacrylate.

Sử dụng trên bề mặt các loại túi nhựa và có thể quan sát trong khoảng bước sóng từ 415 đến 530nm.

Thuốc nhuộm RAY là một hỗn hợp phát quang của Rhodamine, Androx và Basic Yellow.

RAY thường được sử dụng kết hợp với một nguồn sáng khoa học hính sự sau khi xử lý với cyanoacrylate.

Đặc biệt, RAY thường được sử dụng trên bề mặt các loại túi nhựa và có thể quan sát trong khoảng bước sóng từ 415 đến 530nm.

Thông tin khác

Supplier