Súng bắn gene là một thiết bị cầm tay thuận tiện cho việc biến nạp nhanh chóng và trực tiếp các mục tiêu in vivo. Thiết bị này sử dụng một xung áp lực thấp khí heli để đẩy DNA, RNA hay các vật liệu sinh học khác được phủ bởi các hạt siêu vi từ bên trong thành vào trong các tế bào đích.

Danh mục :

– Mang đến phương pháp biến đổi gene dễ sử dụng, nhanh chóng, linh hoạt và không phụ thuộc vào loại tế bào đích
Tạo điều kiện thuận lợi cho cả biểu hiện tạm thời và ổn đinh
– Chỉ cần một lượng nhỏ vật liệu di truyền DNA hay tế bào, không yêu cầu vật liệu mang DNA
– Cho phép biến nạp nhiều hơn một plasmid
– Cho phép truyền các đoạn DNA với kích thước lớn
– Mục tiêu truyền gene nội bào tới nhiều tế bào
– Phù hợp cho cả quy trình in vitro và in vivo
– Không yêu cầu các gene hay các protein không liên quan

– Cho phép biến nạp nhiều hơn một plasmid
– Cho phép truyền các đoạn DNA với kích thước lớn
– Mục tiêu truyền gene nội bào tới nhiều tế bào

Thông tin khác

Supplier