– Hệ thống chụp ảnh gel với kích thước nhỏ gọn và tự động mang lại hình ảnh chất lượng cao, kết quả được phân tích tự động chỉ với thao tác bật nút.

Danh mục :

– Hệ thống vô cùng linh hoạt với việc sử dụng bốn khay ứng dụng đặc hiệu
– Khay UV- sử dụng để chụp, phân tích bản gel DNA hoặc RNA khi nhuộm với EtBr, SYBR, Oriole fluorescent, GelRed, SYPRO Ruby, Fluour Orange, Kruypton hay gel nhuộm với chế độ nhìn an toàn.
– Khay White- sử dụng để chụp ảnh và phân tích bản gel protein khi nhuộm Commassive xanh, đồng, bạc và kẽm.
– Khay Blue- sử dụng để chụp ảnh gel agarose DNA hoặc RNA khi nhuộm với syber safe hoặc SafeView.
– Khay Stain-Free: sử dụng để chụp ảnh gel protein không nhuộm
Tính năng vượt trội
– Dễ dàng sử dụng
– Chất lượng hình ảnh cao
– Tiết kiệm thời gian và không gian
– Lựa chọn linh hoạt và thiết kế Mô-đun.
– Mỗi khay được tùy chỉnh theo yêu cầu của mỗi người sử dụng

– Huỳnh quang (Fluorescence)
– Đo màu/ Mật độ màu (Colorimetry/densitometry)
– Tạo thư viện Gel (Gel documentation)
– Đọc các tín hiệu phát ra từ Axit nucleic khi nhuộm với EtBr, SYBR Green, SYBR Safe, Fast Blast DNA, dẫn xuất Coumarin.
– Đọc các tín hiệu phát ra từ Protein khi không nhuộm (Stain-Free Imanging) hoặc nhuộm với thuốc nhuộm xanh Commassie, Bạc, SYPRO Ruby, Oriole Fluorescent Gel Stain, Pro-Q Stain

Thông tin khác

Supplier