– Hệ thống ChemiDoc XRS dựa trên công nghệ CCD độ nhạy cao và độ phân giải cao và tích hợp cá Mô-đun phù hợp với dải rộng các mẫu khác nhau và hỗ trợ phương pháp thu nhận tín hiệu đa dạng, bao gồm huỳnh quang, so màu, mật độ màu, hóa phát quang và hóa huỳnh quang.

Danh mục :

– Hệ thống Gel Doc XRS được điều khiển bằng phần mềm Image Lab để tối ưu hóa bước chụp ảnh và phân tích các dạng mẫu khác nhau.
– Hệ thống phù hợp với với dải rộng mẫu, từ các bản gel polyacrylamide lớn tự đúc, đến các bản gel đúc sẵn Gel ReadyAgarose và các blot khác nhau.
– Hệ thống hoàn toàn phù hợp với các hệ thống nghiên cứu khác như PCR, hệ thống tinh sạch, và hệ thống điện di, cho phép phân tích hình ảnh và tạo thư viện về thủy phân giới hạn, nhân gen, giám định vân tay, kỹ thuật phân tích đa hình chiều dài các phân đoạn cắt giới hạn, tinh sạch protein và các ứng dụng khác.
– Chụp ảnh và phân tích nhanh chóng và chính xác
– Hoàn toàn tự động, chế độ rảnh tay, không yêu cầu đào tạo
– Lưu và gọi lại tất cả các bước trong quy trình làm việc để có kết quả lặp và có thể tốt hơn
– Tối ưu hệ thống tại điểm cài đặt để dữ liệu hình ảnh luôn chính xác, tái lặp và không bị nhiễu
– Dải ứng dụng rộng rãi với các phụ kiện đặc hiệu để bảo vệ mẫu tích hợp cho các ứng dụng nghiên cứu tiếp theo, an toàn người sử dụng
– Phân tích định lượng protein, DNA tự động, toàn diện trong vòng vài giây

– Hóa phát quang
– Huỳnh quang (Fluorescence)
– Đo màu/ mật độ màu (Colorimetry/densitometry)
– Tạo thư viện gel (Gel documentation)

Thông tin khác

Supplier