– Hệ thống chụp ảnh ChemiDoc MP là một công cụ tính năng hoàn hảo cho chụp ảnh và phân tích gel và western blots.

Danh mục :

– Hệ thống được thiết kế đảm bảo thu nhận các tín hiệu hóa phát quang, nhiều tín huỳnh quang western blot cùng lúc, các ứng dụng tạo thư viện gel và công nghệ chụp ảnh gel không nhuộm.
– Hệ thống tương thích với dải rộng các chất nhuộm huỳnh quang, như: kháng thể thứ cấp StarBright, EtBr, SYPRO Ruby, Coomassive và Bạc.
– Hệ thống linh hoạt: tất cả trong một- phát hiện, phân tích, tạo thư viện chỉ với một hệ thống
– Cải thiện ứng dụng chụp ảnh với ChemiDoc MP- sử dụng dải rộng các repoters huỳnh quang (RGB, hồng ngoại và các bức xạ hồng ngoại gần) bao gồm StarBright Fluorophores
– Western blotting nhiều tín hiệu huỳnh quang cùng lúc
– Dễ sử dụng
– Protein không nhuộm- loại bỏ sự cần thiết phải bảo quản protein
– Công nghệ khay thông minh tự động – 3 khay mẫu, tự động nhận biết các khay với các ứng dụng đặc hiệu

– Điện di- protein bao gồm không nhuộm; chụp ảnh và tạo thư viện gel axit nucleic
– Blotting- định danh và định lượng protein, axit nucleic, tương tác protein, vv… với bộ phát hiện các tín hiệu huỳnh quang, hóa phát quang hay so màu

Thông tin khác

Supplier