Hãng sản xuất: BRED Life Science

Danh mục :
Thông tin chung

Tên thương mại: SpermFunc ® DNAf – Kit for Determination of the DNA Fragmentation Level in Spermatozoa (Sperm Chromatin Dispersion Method)

Code: BRED-002

Hãng sản xuất: BRED Life Science Technology

Đóng gói: 40 tests/bộ

Chứng chỉ: CE-IVD

Mô tả sản phẩm
  • Chức năng: Xác định mức độ phân mảnh DNA tinh trùng bằng phương pháp SCD (Sperm Chromatin Dispersion)
  • Thành phần: Bộ kit đã bao gồm đầy đủ hóa chất biến tính, nhuộm, bảo quản tinh trùng, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm
  • Thiết bị cần có: Kết quả nhuộm được quan sát dưới kính hiển vi nền sáng thông thường

Thông tin khác

Supplier