Tách chiết DNA từ tế bào và máu toàn phần:
– Dễ dàng tách chiết DNA từ máu toàn phần, buffy coat, mẫu tăm bông, hoặc mẫu nuôi cấy tế bào.
– Quy trình k cần sử dụng Proteinase K và các chất biến tính cho mẫu dịch sinh hoặc và mẫu nuôi cấy tế bào.

Danh mục :

Sản phẩm Quick-DNA™ là sản phẩm lí tưởng cho việc phân lập nhanh chóng và đơn giản DNA tổng số (e.g., DNA hệ gene, ti thể, virus) từ các nguồn mẫu sinh học. Máu toàn phần (tươi hoặc đã bảo quản), buffy coat, tế bào miệng, tế bào nuôi cấy, nước bọt, và các mẫu dịch sinh học khác. Công nghệ Zymo-Spin™ Column/Plate cho phép tách chiết DNA chất lượng cao trong vài phút. Các chất ức chế PCR được loại bỏ tối đa và sản phẩm thu được thích hợp cho PCR, nucleotide blotting, giải trình tự DNA, cắt bang enzyme giới hạn, phân tích bisulfite conversion/methylation và các ứng dụng sau đó.

Thể tích sau tách chiết: ≥50 µl.
Kích thước: Có khả năng thu lại DNA hệ gene lên tới 40 kb và hơn. Trong phần lớn trường hợp, DNA ti thể và DNA virus (nếu có) cũng đợc thu lại.
Thiết bị: Máy li tâm, vortex.
Độ thuần khiết: DNA được thu lại trong DNA Elution Buffer hoặc nước. DNA này phù hợp cho PCR và các ứng dụng sau đó. A260/A280>1.8.
Hiệu suất: Lên tới 25 µg DNA tổng số được thu trong ≥50 µl (tối thiểu 30 µl) DNA Elution Buffer hoặc nước. Mẫu máu toàn phần người cho 3-7 µg DNA trong 100 µl máu. Mẫu mô động vật có vú sau khi đồng nhất cho 1-3 µg DNA trong 1 mg.
Mẫu đầu vào: Mẫu máu toàn phần, huyết tương, hoặc huyết thanh từ người, chuột, … Tế bào nuôi cấy, tế bào miệng, cũng như các mẫu dịch sinh học. Mẫu mô sau khi phân giải bằng Proteinase K hoặc đồng nhất hóa bằng cơ học.
Quy trình: Đệm phân giải đặc trưng của bộ kit thay thế cho Proteinase K digestion với các mẫu dịch sinh học và mẫu tế bào nuôi cấy.

Thông tin chi tiết: https://www.zymoresearch.eu/quick-dna#kit_quick_dna=82&prep_size=18

Thông tin khác

Supplier