Code: PNAR-1006

Đóng gói: 25 Pư/bộ

Chứng chỉ: CE-IVD

Phát hiện được 40 đột biến trên exon 2, 3, 4 của gene KRAS

CÔNG NGHỆ

– Dựa trên công nghệ PNA-mediated Real-time PCR clamping sử dụng đoạn probe PNA đặc hiệu tuyệt đối với trình tự đích

– Độ nhạy: phát hiện được khi nồng độ đột biến <1%

MẪU ĐẦU VÀO

– Nguồn mẫu đầu vào: mô phẫu thuật, mẫu  mô FFPE

ỨNG DỤNG

– Phát hiện được 40 đột biến trên exon 2, 3, 4 của gene KRAS

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

– Hệ thống RT-PCR tương thích: Bior-ad CFX 96, Light cycler 480, ABI 7500/7900, StepOnePlus, Rotor-Gene Q

Thông tin khác

Supplier