Code: PNAC-7001

Đóng gói: 25 Pư/bộ

Chứng chỉ: CE-IVD

– Phát hiện được 5 đột bến trên exon 15 của gene BCR-ABL
– Dự đoán khả năng tái phát khối u do kháng thuốc Gleevec(imatinib), hỗ trợ trong điều trị bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu tủy mãn tính.

CÔNG NGHỆ

– Dựa trên công nghệ PNA-mediated Real-time PCR clamping sử dụng đoạn probe PNA đặc hiệu tuyệt đối với trình tự đích

– Độ nhạy: phát hiện được khi nồng độ đột biến <1%

MẪU ĐẦU VÀO

– Nguồn mẫu đầu vào: mô phẫu thuật, mẫu FFPE

ỨNG DỤNG

– Phát hiện được 5 đột bến trên exon 15 của gene BCR-ABL
– Dự đoán khả năng tái phát khối u do kháng thuốc Gleevec(imatinib), hỗ trợ trong điều trị bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu tủy mãn tính.

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

– Hệ thống RT-PCR tương thích: Bio-rad CFX 96, Light cycler 480, ABI 7500/7900, StepOnePlus, Rotor-Gene Q

Thông tin khác

Supplier