PANARealTyperTM HPV Screening Kit là bộ kit chẩn đoán in vitro để xác định có hay không sự tồn tại của virut HPV (Human papilloma virus) sử dụng mẫu dò peptide nucleic acid (PNA).

Bộ kit được thiết kế để khuếch đại DNA phát hiện định tính tổng cộng 16 chủng HPV bằng hệ thống Real-time PCR. Bộ kit cung cấp thông tin di truyền của 14 chủng high-risk và 2 chủng low-risk bằng cách phân tích nhiệt độ nóng chảy Tm.

Kit PANARealTyperTM  HPV Screening Kit có thể phát hiện 16 chủng HPV bằng cách phân tích DNA trong các mẫu lâm sàng trên hệ thống Real-time PCR.

Chủng loại: PANARealTyperTM HPV Screening Kit

Code: PNAM-5001

Chứng chỉ: CE-IVD

Thông tin khác

Supplier