Code: PNAR-2001

Đóng gói: 24 Pư/bộ

Chứng chỉ: CE-IVD

Hỗ trợ điều trị ung thư trực tràng, ung thư phổi, u melanin…

CÔNG NGHỆ

– Dựa trên công nghệ PNA-mediated Real-time PCR clamping và phân tích đỉnh nóng chạy melting peak.
– Phát hiện được 31 đột biến trên codon 12, 13, 59, 61, 117, 146.
-Độ nhạy: có thể phát hiện được khi nồng độ đột biến <0.1%

MẪU ĐẦU VÀO

Nguồn mẫu đầu vào: huyết tương, huyết thanh, dịch cơ thể (body fluid), mô phẫu thuật, mẫu FFPE

ỨNG DỤNG

Hỗ trợ điều trị ung thư trực tràng, ung thư phổi, u melanin…

Thông tin khác

Supplier