PANA RealTyperTM STD kit là bộ kit xét nghiệm cho định dạng 13 tác nhân lây nhiễm qua đường sinh dục sử dụng mẫu phết dịch âm đạo hoặc mẫu nước tiểu.

PANA RealTyperTM STD kit là bộ kit xét nghiệm được gắn mác CE theo European Union in vitro Diagnostic Medical Device Directive 98/79/EC.

PANA RealTyperTM STD kit là bộ kit xét nghiệm cho định dạng 13 tác nhân lây nhiễm qua đường sinh dục sử dụng mẫu phết dịch âm đạo hoặc mẫu nước tiểu. Bộ sản phẩm có thể xác định được đến 13 tác nhân gây bệnh STD thông qua kiểm tra đánh giá khuếch đại DNA và phân tích nhiệt độ nóng chảy trên hệ thống real-time PCR.

Tên sản phẩm: PANA RealTyper™ STD Kit

Code: PNAM-2001

Chứng chỉ: CE-IVD

Thông tin khác

Supplier