Optima™ XPN là hệ máy siêu ly tâm dẫn đầu. Với khả năng kết nối mạng và chức năng bảo mật và theo dõi tùy chỉnh để đảm bảo chuỗi theo dõi và tuân thủ quy trình, Optima XPN cung cấp đặc tính BioSafety* đa lớp đảm bảo môi trường làm việc an toàn và hiệu quả.

– Được trang bị phần mềm mô phỏng eXpert mới

– Có các cấu hình 100k, 90k, và 80k RPM

– Tương thích với phổ rộng các lựa chọn rotor và các công cụ phòng thí nghiệm

– Được hỗ trợ bởi các lựa chọn chương trình dịch vụ không song song

Danh mục :

Dòng máy Optima™ XPN là dòng máy đỉnh cao của siêu ly tâm.

Với khả năng kết nối và tùy chỉnh an toàn cùng các tính năng theo dõi quá trình xử lý giúp đảm bảo chuỗi các bước bảo an và tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn.

Hệ thống Optima XPN cung cấp tính năng đa lớp BioSafety cho môi trường làm việc an toàn và hiệu quả.

Được tích hợp với phần mềm đột phá eXpert.

Có sẵn các cấu hình 100.000, 90.000 và 80.000 vòng/ phút.

Tương thích với các rotor và phần mềm có sẵn của Beckman Coulter.

Được hỗ trợ bởi các chương trình phục vụ cài đặt sẵn.

Thông tin khác

Supplier