Với tất cả các đặc tính bạn mong muốn, cùng với nhiều chức năng nâng cao mà bạn không thể tìm thấy ở bất kì đâu, hệ thống OptimaTM XE đơn giản hóa sự sử dụng trong khi vẫn đảm bảo tính an toàn. Hệ Optima là một hệ thống tổng thể, các rotor và các vật tư phụ trợ được thiết kế, sản xuất và kiểm tra như là một hệ thống tích hợp cho hiệu suất tối ưu và an toàn. Các tính năng hệ Optima XE:

– Giao diện người dùng thông minh

– Các đặc tính an toàn sinh học nhiều lớp

– Sử dụng năng lượng hiệu quả

Danh mục :

BioSafe Không có

Tăng tốc 10 profile tăng tốc

Giảm tốc 11 profile giảm tốc

Kiểm soát tốc độ ±|2.00|rpm của tốc độ được cài đặt (hơn 1,000 rpm)

Thời gian chạy 999 giờ, 59 phút (bao gồm các lần chạy “hold”)

Khoảng thể tích tối đa |1,500.00|mL

Kiểm soát nhiệt độ ± 0.5|°C của nhiệt độ được cài đặt

(Các) khoảng nhiệt độ Khoảng nhiệt độ cài đặt: 0 đến 40°C với 1°C thay đổi, Khoảng nhiệt độ môi trường: 10° đến 35°C

Màn hình Màn hình cảm ứng LCD đủ màu

Với tất cả các đặc tính bạn có thể kỳ vọng, bên cạnh một loạt các tính năng tiên tiến mà bạn không thể tìm thấy ở bất cử đâu, hệ thống Optima TM XE giúp đơn giản hóa cách sử dụng trong khi cung cấp cho bạn sự bảo đảm cho hiệu năng và ứng dụng phân tách mà không cần phải lo lắng.

Được thiết kế như một hệ thống tổng thể hoàn chỉnh, Optima XE cùng với rotor và phần mềm được thiết kế, sản xuất và kiểm nghiệm chứng nhận như một hệ thống nhất cho cách vận hành tối ưu và an toàn.

Các tính năng nổi bật trên Optima XE bao gồm:

–  Giao diện thông minh cho người dùng

–  Nhiều lớp tính năng an toàn

–  Tiết kiệm điện một cách hiệu quả.

Thông tin khác

Supplier