Máy siêu ly tâm để bàn Optima™ MAX-XP là giải pháp năng lượng trọn vẹn, đem lại việc phân tách mẫu nhanh, hiệu quả từ các mẫu nhỏ 175 μL đến 32.4 ml và với tốc độ đạt đến 150,000 RPM và cao hơn 1,000,000 x g.

– Phần mềm tiên tiến với việc giữ các báo cáo điện tử nghiêm ngặt bao gồm việc truy cập có kiểm soát mật khẩu và việc hoàn thành dữ liệu dấu vết kiểm toán

– Các điều khiển bằng màn hình cảm ứng thuận tiện và màn hình hiển thị dễ nhìn cho việc đo lường tốc độ, thời gian và nhiệt độ trong thời gian thực

– Bốn thiết kế ống độc nhất đem lại hiệu suất cao trong nhiều ứng dụng không song song

– Sỡ hữu phương pháp đa lớp độc quyền cho an toàn sinh học cho phép bảo vệ đáng tin cậy

Danh mục :

BioSafe Không có

Tăng tốc 10 profile tăng tốc

Giảm tốc 11 profile giảm tốc

Kiểm soát tốc độ ±|50.00|rpm của tốc độ được cài đặt

Khoảng thể tích tối đa 0.00|194.40|mL

Kiểm soát nhiệt độ 2.00|°C của nhiệt độ được cài đặt

(Các) khoảng nhiệt độ Khoảng nhiệt độ cài đặt: 0 đến 40°C với 1°C thay đổi

Màn hình Màn hình cảm ứng LCD đủ màu

Ultracentrifuges

Thông tin khác

Supplier