Hệ thống tế bào dòng chảy Navios EX cung cấp giải pháp với các ứng dụng nâng cao cho các phòng thí nghiệm công suất cao. Đây là hệ thống thế hệ tiếp theo tận dụng công nghệ laze và quang học của các hệ thống CytoFLEX dùng trong nghiên cứu. Hiệu suất cao đem lại sự tin tưởng cho người sử dụng đặc biệt khi phân tích các mẫu quan trọng.

– Lên tới 12 thông số cho các thí nghiệm có tính phức tạp cao*; độ nhạy và độ phân giải; cho các kết quả chất lượng và có tính tái lặp.

– Với 10 màu*, thu nhận các điểm dữ liệu bổ sung từ mỗi mẫu,

– Giảm số lượng mẫu để chuẩn bị cùng với giảm các sai số pipet có thể xảy ra.

Danh mục :

Bộ phận thu nhận tín hiệu quang (tán xạ thẳng và tán xạ bên), các ống máy quang (fluorescence)

Độ phân giải HPCV <2%

Hiệu suất thực hiện <107 MESF cho FITC, <64 MESF cho PE, <13 MESF cho PC5

Flow cell 430 μm x 180 μm kênh chữ nhật

Hệ thống tạo tín hiệu số với hiển thị dữ liệu 104

Nguồn điện yêu cầu 100-240V, 50-60Hz

Flow Cytometry

Thông tin khác

Supplier