Máy ly tâm thiết kế nhỏ gọn, cho phép thực hiện ly tâm tốc độ thấp (6,000 rpm hay 2,000 x g) cho chức năng spin nhanh hoặc kết tủa trong một số thí nghiệm.

Phù hợp với ống kích cỡ nhỏ, dải ống PCR, bao gồm adaptor cho ống 0.4 và 0.5 ml.

Tốc độ tối đa: 6.000 vòng / phút (2.000 x g)
Thiết kế nhỏ gọn
Có tùy chọn spin nhanh
Tích hợp với nhiều loại tube: 16 × 0,2 ml ống PCR, ống 6 × 0,4 / 0,5 ml, ống 6 × 1,5 / 2,0 m
Đã được CE phê duyệt

Thông tin chi tiết: http://www.bio-rad.com/en-sg/product/centrifuges?ID=MTV090ESH

 

Thiết bị phòng thí nghiệm cơ bản

Thông tin khác

Supplier