Thông tin sản phẩm

Model: Luminol

Hãng sản xuất: Lynn Peavey

Xuất xứ: Mỹ

Tìm kiếm dấu vết máu.

Aluminol – Bộ sản phẩm bao gồm các trang bị cần thiết để sử dụng phương pháp hoá chất phát quang Luminol trên một diện tích rộng nhằm tìm kiếm dấu vết máu.

Mỗi bộ Aluminol bộ trang bị bao gồm bình xịt, hoá chất dạng lỏng hoặc dạng bột.

Thông tin khác

Supplier