Sử dụng iQ-Check Listeria spp. PCR Detection Kit để xác định Listeria spp. (bao gồm L. grayi ) trong các mẫu thực phẩm và mẫu môi trường

Danh mục :
  • Chứa 96 tests kít, xử lý 94 mẫu với đối chứng âm và dương trong 1 lần chạy, bảo quản ở 2-8 độ C
  • Trả kết quả sau 24h. Tiết kiệm thời gian hơn các phương pháp truyền thống thường mất tới 3 ngày

Thông tin khác

Hãng sản xuất

Bio-rad Laboratories