Hãng sản xuất: Dupont

Danh mục :

Hãng sản xuất: Dupont

Đóng gói: 96 tests/kit

Thời gian chạy: 1-3 giờ

Ứng dụng: Phát hiện tác nhân Salmonella trong thực phẩm

Cung cấp bao gồm

1. REAL TIME PCR ASSAY FOR SALMONELLA  – Code:D14306040

2. BAX SYSTEM PCR ASSAY FOR SALMONELLA 1 – Code: D11000133

3. BAX SYSTEM PCR ASSAY FOR SALMONELLA 2 – Code: D14368501

Ứng dụng: Phát hiện tác nhân Salmonella trong thực phẩm

Thông tin khác

Supplier