Hãng sản xuất: Dupont

Danh mục :

Hãng sản xuất: Dupont

Đóng gói: 96 tests/kit

Thời gian chạy: 24 – 48 giờ

Ứng dụng: Phát hiện tác nhân Listeria trong thực phẩm

Cung cấp bao gồm

1. PCR ASSAY FOR GENUS LISTERIA 24E  – Code: PN D13608125

2. PCR ASSAY FOR GENUS LISTERIA – Code: D11000147

3. REALTIME – PCR ASSAY FOR GENUS LISTERIA – Code: D15131113

Ứng dụng: Phát hiện tác nhân Listeria trong thực phẩm

Thông tin khác

Supplier