Hãng sản xuất: Dupont

Danh mục :

Hãng sản xuất: Dupont

Đóng gói: 96 tests/kit

Thời gian chạy: 24 – 48 giờ

Ứng dụng: Phát hiện tác nhân L.Monocytogenes trong thực phẩm

Cung cấp bao gồm

1. PCR ASSAY FOR L. MONOCYTOGENES 24E  – Code: PN D13608135

2. PCR ASSAY FOR L. MONOCYTOGENES – Code: D11000157

3. REALTIME – PCR ASSAY FOR L. MONOCYTOGENES – Code: D15134303

Ứng dụng: Phát hiện tác nhân L.Monocytogenes trong thực phẩm

Thông tin khác

Supplier