Hãng sản xuất: Dupont

Danh mục :

Hãng sản xuất: Dupont

Đóng gói: 96 tests/kit

Thời gian chạy: 1 – 3 giờ

Ứng dụng: Phát hiện tác nhân E.coli trong thực phẩm

Cung cấp bao gồm

1. PCR Assay E. coli O157:H7 MP – Code: D12404903

2. Real-Time PCR Assay E. coli O157:H7 – Code: PN D13608125

3. Real-Time PCR STEC Suite – Code: PN D11000157

Ứng dụng: Phát hiện tác nhân E.coli trong thực phẩm

Thông tin khác

Supplier