– Hệ thống real-time PCR CFX96 Touch là hệ thống định lượng mẫu chính xác và linh hoạt với 6 kênh (5 kênh màu và 1 kênh FRET) dùng để định lượng một hoặc nhiều mẫu với độ nhạy cao.

Danh mục :

– Cài đặt chương trình chạy máy nhanh và dễ dàng bằng cách sử dụng màn hình cảm ứng LCD, hoặc sử dụng phần mềm CFX Maestro giúp thiết kế thí nghiệm dễ dàng và có thể phân tích kết quả khi kết nối với máy tính. Với việc phát hiện 5 target, chức năng stand-alone vượt trội với phần mềm easy-to-use, hệ thống CFX 96 Touch có chức năng vượt trội hơn so với hệ thống qPCR thông thường.
– Cài đặt hệ thống nhanh – dễ dàng cài đặt và hiệu chuẩn hệ quang học.
– Giảm thiểu tối đa lượng mẫu và hóa chất sử dụng- Với việc phát hiện 5 target với chỉ 10 ul mẫu
– Độ nhạy cao – phát hiện được 1 copy của target sequence đối với gDNA người.
– Các phản ứng được tối ưu trong một lần chạy – có chức năng gradient nhiệt
– Phân tích dữ liệu nhanh hơn – Xem được tất cả dữ liệu của các lần chạy máy và có thể trích xuất dữ liệu mà bạn cần theo format mà bạn muốn.
– Sử dụng công cụ phân tích nâng cao – chuẩn hóa biểu hiện gene (normalized gene expression) sử dụng phần mềm CFX Maestro Software.
– Cấu hình hệ thống phù hợp với yêu cầu của bạn – chạy chương trình RT-PCR không sử dụng máy tính, với một máy tính có thể điều khiển 4 hệ thống RT-PCR hoặc kết nối với hệ thống CFX automation system II để chạy được công suất lớn hơn.

Thông tin khác

Hãng sản xuất