Model: MiSeq
Hãng sản xuất: Illumina/Mỹ
– Hệ thống kết hợp tạo cluster, khuyếch đại, giải trình tự và phân tích kết quả chỉ trong một hệ thống máy duy nhất
– Hệ thống được sử dụng rộng rãi nhất, với công nghệ giải trình tự thế hệ mới theo nguyên lý tổng hợp – Sequencng by Synthesis (SBS)

– Giải trình tự lại cả genome (Resequencing), genome nhỏ (small genome sequencing)
– Giải trình tự đích (Targeted sequencing)
– Giải trình tự amplicon (amplicon sequencing)
– Giải trình tự HLA (HLA Sequencing)
– Giải trình tự cả genome bản chất ADN, ARN (De novo sequencing)
– Giải trình tự 16S ARN ứng dụng trong phân tích Metagenomics, xác định tác nhân vi khuẩn gây bệnh
– Giải trình tự mARN; Small ARN
– Có khả năng phát hiện rõ ràng đột biến, phục vụ trong chẩn đoán ung thư và điều trị đích
– Kiểm tra dòng nhân bản vô tính (clone checking)
– Có khả năng áp dụng để xác định huyết thống, thử nghiệm nhiểm sắc thể (PGS), chẩn đoán di truyền tiền làm tổ (PGS), khoa học hình sự

– Công suất đọc giải mã 2 chiều cho gen có chiều dài 250bp tối đa là 7.5-8.5 Gb trong gần 39 tiếng khi sử dụng MiSeq Reagent Kit v2; Công suất đọc 2 chiều đạt tới 13.2-15 Gb với chiều dài gen là 300bp trong vòng 56 tiếng khi dùng MiSeq Reagent Kit v3
– Chất lượng dữ liệu (Quality Score) > Q30
– Có khả năng giải trình tự hai chiều với chiều dài đoạn gen là 2 x 300bp
– Thời gian giải trình tự khi dùng MiSeq Reagent Kit v2

  • Cho phép giải trình tự 1 x 36 bp ≤ 4 giờ với công suất 540-610 Mb
  • Cho phép giải trình tự 2 x 25 bp ≤ 5.5 giờ với công suất 750-850 Mb
  • Cho phép giải trình tự 2 x 150 bp ≤ 24 giờ với công suất 4.5-5.1 Gb
  • Cho phép giải trình tự 2 x 250 bp ≤ 39 giờ với công suất 7.5-8.5 Gb

– Thời gian giải trình tự khi dùng MiSeq Reagent Kit v3

  • Cho phép giải trình tự 1 x 75 bp ≤ 21 giờ với công suất 3.3-3.8 Gb
  • Cho phép giải trình tự 2 x 300 bp ≤ 56 giờ với công suất 13.2-15 Gb

Thông tin khác

Supplier