Model: MiSeq
Hãng sản xuất: Illumina/Mỹ
– Hệ thống kết hợp tạo cluster, khuyếch đại, giải trình tự và phân tích kết quả chỉ trong một hệ thống máy duy nhất
– Hệ thống được sử dụng rộng rãi nhất, với công nghệ giải trình tự thế hệ mới theo nguyên lý tổng hợp – Sequencng by Synthesis (SBS)

– Công suất đọc giải mã 2 chiều cho gen có chiều dài 250bp tối đa là 7.5-8.5 Gb trong gần 39 tiếng khi sử dụng MiSeq Reagent Kit v2; Công suất đọc 2 chiều đạt tới 13.2-15 Gb với chiều dài gen là 300bp trong vòng 56 tiếng khi dùng MiSeq Reagent Kit v3
– Chất lượng dữ liệu (Quality Score) > Q30
– Có khả năng giải trình tự hai chiều với chiều dài đoạn gen là 2 x 300bp
– Thời gian giải trình tự khi dùng MiSeq Reagent Kit v2

  • Cho phép giải trình tự 1 x 36 bp ≤ 4 giờ với công suất 540-610 Mb
  • Cho phép giải trình tự 2 x 25 bp ≤ 5.5 giờ với công suất 750-850 Mb
  • Cho phép giải trình tự 2 x 150 bp ≤ 24 giờ với công suất 4.5-5.1 Gb
  • Cho phép giải trình tự 2 x 250 bp ≤ 39 giờ với công suất 7.5-8.5 Gb

– Thời gian giải trình tự khi dùng MiSeq Reagent Kit v3

  • Cho phép giải trình tự 1 x 75 bp ≤ 21 giờ với công suất 3.3-3.8 Gb
  • Cho phép giải trình tự 2 x 300 bp ≤ 56 giờ với công suất 13.2-15 Gb

– Giải trình tự lại cả genome (Resequencing), genome nhỏ (small genome sequencing)
– Giải trình tự đích (Targeted sequencing)
– Giải trình tự amplicon (amplicon sequencing)
– Giải trình tự HLA (HLA Sequencing)
– Giải trình tự cả genome bản chất ADN, ARN (De novo sequencing)
– Giải trình tự 16S ARN ứng dụng trong phân tích Metagenomics, xác định tác nhân vi khuẩn gây bệnh
– Giải trình tự mARN; Small ARN
– Có khả năng phát hiện rõ ràng đột biến, phục vụ trong chẩn đoán ung thư và điều trị đích
– Kiểm tra dòng nhân bản vô tính (clone checking)
– Có khả năng áp dụng để xác định huyết thống, thử nghiệm nhiểm sắc thể (PGS), chẩn đoán di truyền tiền làm tổ (PGS), khoa học hình sự

Thông tin khác

Supplier