Model: MiniSeq
Hãng sản xuất: Illumina/Mỹ
– Hệ thống giải trình tự ADN thế hệ mới sử dụng công nghệ đọc trình tự theo nguyên lý tổng hợp: Sequencing by Synthesis – SBS
– Giải trình tự gen thế hệ mới (Next Generation Sequencing), cho phép chạy toàn bộ quy trình khuếch đại DNA và RNA kết hợp phân tích trình tự trên một hệ thống duy nhất
– Công suất đọc giải mã trình tự gen tối đa: 7.5 Gb (tương đương 7.5 tỷ base) trong vòng 24 giờ
– Chất lượng dữ liệu (Quality Score) > Q30 (độ chính xác 99.9%)

– Giải trình tự toàn bộ hệ gene đối với các hệ genome nhỏ (Small Whole-genome Resequencing)
– Giải trình tự đích (Targeted sequencing)
– Giải trình tự phát hiện đột biến gen liên quan tới các bệnh ung thư đại trực tràng, ung thư phổi,… ứng dụng trong sàng lọc sớm và điều trị đích
– Giải trình tự mARN, small ARN, micro ARN
– Giải trình tự 2 chiều (paired-end) các đoạn amplicon đích
– Giải trình tự gene 2 chiều (paired-end) để lập hồ sơ biểu hiện gen đích

– Thời gian giải trình tự khi sử dụng bộ kit chạy máy High-Output Reagent Kit
• Phép giải trình tự 1 x 50 bp trong 7 giờ (384 mẫu)
• Phép giải trình tự 2 x 75 bp trong 13 giờ (23 mẫu)
• Phép giải trình tự 2 x 150 bp trong 24 giờ (50 mẫu giải trình tự hệ gene nhỏ, 28 mẫu giải trình tự amplicon đích)
– Tương thích với 2 loại flow cell có công suất khác nhau (công suất lớn và công suất trung bình), phụ thuộc vào mục đích giải trình tự
– Dữ liệu đi qua filter: lượng cluster đi qua filter dao động từ 8-25 triệu
– Công suất trên một lần chạy: dao động từ 2.5 GB – 7.5 GB dữ liệu đầu ra
– Chất lượng dữ liệu (Quality Score) > Q30 (độ chính xác 99.9%). Phần trăm dữ liệu có chất lượng > 85% > Q30 (giải 1 chiều được 25 triệu đoạn đọc, 2 chiều được 50 triệu đoạn đọc)
– Hệ thống quang học sử dụng đèn LED kích thích (515 nm, 650 nm)
– Quy trình hoàn toàn tự động: 10 phút thao tác bằng tay và ≤ 6 tiếng chạy giải trình tự (1 x 36 bp) bao gồm quá trình tạo cluster, chạy giải trình tự, và rửa tự động sau khi chạy
– Có tính năng kiểm tra vật tư tiêu hao bằng sóng radio (RFID – tracking), sử dụng cartridge chứa hóa chất load sẵn
– Công suất chạy: có thể phân tích tới 384 mẫu trong một lần giải trình tự

Thông tin khác

Supplier