Model: Hiseq 4000
Hãng sản xuất: Illumina – Mỹ
– Hệ thống giải trình tự DNA thế hệ mới sử dụng công nghệ đọc trình tự theo nguyên lý tổng hợp: Sequencing by Synthesis – SBS
– Toàn bộ quá trình đọc trình tự gen được tiến hành trên các bề mặt các Flow cell, tiện lợi sử dụng và dễ dàng thao tác.
– Là hệ thống lắp đặt và vận hành tối đa với 2 flow cell; có thể vận hành với từng flow cell hoặc chạy đồng thời cả 2 flow cell, tùy số lượng mẫu

Danh mục :

– Là hệ thống giải trình tự gen công suất lớn thế hệ mới có khả năng giải trình tự lên tới 12 hệ gen người (với độ sâu dữ liệu 30X), 96 exome, hoặc 100 transcriptome trong 1 lần chạy.

– Số lượng cụm đọc (cluster) đạt từ 2.5 tới 10 tỷ cụm, cho công suất đọc giải mã trình tự gen lên tới 1500 Gb trong 1 lần chạy.

Hệ thống HiSeq 3000 Hệ thống HiSeq 4000
Dữ liệu đầu ra – 2 x 150 bp 650 – 750 Gb 1300 – 1500 Gb
Dữ liệu đầu ra – 2 x 75 bp 325 – 375 Gb 650 – 750 Gb
Dữ liệu đầu ra – 1 x 50 bp 105 – 125 Gb 210 – 250 Gb
Chất lượng dữ liệu – 2 x 150 bp > 75% dữ liệu đạt Q30* > 75% dữ liệu đạt Q30*
Chất lượng dữ liệu – 2 x 75 bp > 80% dữ liệu đạt Q30 > 80% dữ liệu đạt Q30
Chất lượng dữ liệu – 2 x 50 bp > 85% dữ liệu đạt Q30 > 85% dữ liệu đạt Q30
Thời gian chạy < 1 – 3.5 ngày < 1 – 3.5 ngày

– Quy trình giải trình tự thông minh với phầm mềm điều khiển tự động

Thông tin chi tiết: https://www.illumina.com/systems/sequencing-platforms/hiseq-3000-4000/specifications.html

 

– Giải trình tự DNA (một chiều hoặc hai chiều)
– Giải trình tự exome
– Giải trình tự transcriptome (mRNA-Seq)
– Giải trình tự toàn bộ hệ gen người
– Các phép giải trình tự khác

Thông tin khác

Supplier