Tinh sạch sản phẩm PCR và các phản ứng enzyme chỉ trong vòng 2 phút:
– Tinh sạch và cô đặc tới 5 μg DNA trong ≥ 6 μl dịch thôi chỉ trong vòng 2 phút, không có dư các gốc tự do.
– Cột tinh sạch được thiết kế chỉ cho DNA được thôi ở nồng độ cao và cô đặc ở thể tích nước (hoặc TE) rất thấp.
– DNA tinh sạch đạt chất lượng cao, dùng được cho PCR, giải trình tự, các phản ứng với enzyme, phiên mã RNA, đánh dấu phóng xạ, arrays, etc.

Danh mục :

Sản phẩm DNA Clean & Concentrator™-5 có khả năng tinh sạch tới 5 µg DNA từ sản phẩm PCR, sản phẩm phân giải DNA bằng enzyme, sản phẩm biến đổi DNA modification, sản phẩm gắn isotope/fluorescence, … Sản phẩm này loại bỏ DNA polymerases, biến đổi các enzymes, RNA polymerases, ligases, kinases, nucleases, phosphatases, và các enzyme cắt giới hạn, cũng như dNTPs tự do và biến thể của chúng như NTP được đánh dấu huỳnh quang và phóng xạ. Sản phẩm thu được phù hợp cho PCR, arrays, phản ứng nối DNA, giải trình tự, etc.

Thể tích tinh sạch: ≥ 6 µl.
Kích thước thu được: 50 bp to 23 kb.
Thiết bị: Máy li tâm.
Độ thuần khiết: DNA tinh sạch trong nước, đặc biệt phù hợp với ứng dụng giải trình tự, kỹ thuật gene như cắt và gắn DNA bằng enzyme.
Hiệu suất: ≤ 5 µg DNA tổng số có thể thu được. Cho DNA từ 50 bp đến 10 kb, hiệu suất thu được là 70-95%. Cho DNA từ 11 kb đến 23 kb hiệu suất thu được là 50-70%.
Mẫu đầu vào: DNA từ PCR, sản phẩm cắt enzyme giới hạn, các phản ứng biến đổi DNA, các phản ứng gắn isotope/fluorescence, etc.
Chống chịu chất tẩy rửa: ≤5% Triton X-100, ≤5% Tween-20, ≤5% Sarkosyl, ≤0.1% SDS.

Thông tin chi tiết: https://www.zymoresearch.eu/dna-clean-concentrator#kit_name=531&format_type=36&prep_size=20

Thông tin khác

Supplier