Hệ thống CytoFLEX là hệ thống phân tích tế bào dòng chảy ra mắt đầu tiên của họ CytoFLEX. Hệ thống dễ sử dụng và có hiệu suất đáp ứng yêu cầu của người sử dụng cho phép người sử dụng tập trung vào nghiên cứu khoa học mà không cần bận tâm đến thiết bị. Các cấu hình của CytoFLEX có độ nhạy và độ phân giải vượt trội hơn so với các hệ thống phân tích tế bào dòng chạy khác có kích thước gấp 4 lần hệ CytoFLEX.

– Tím-Xanh-Đỏ (V-B-R), với đầy đủ 13 màu hoặc lựa chọn 4 màu, có thể nâng cấp số kênh màu khi cần

– Bao gồm 13 kính lọc: 450/45, 525/40 (2), 585/42, 610/20 (2), 660/10 (2), 690/50, 712/25, 780/60 (3)

– Với các ứng dụng công suất lớn hơn, sử dụng module nạp đĩa (plate loader) tùy chọn và sử dụng phần mềm có công cụ cho 21 CFR Part 11 đối với các nước yêu cầu cần tuân thủ luật.

Bộ phận thu nhận tín hiệu quang Bộ phận thu nhận tín hiệu quang ADP nâng cao khả năng thu nhận ánh sáng (Quantum Efficiency) lên tới 80% so với 25% của công nghệ PMT cũ

Độ phân giải <300 nm (488 nm tán xạ bên), <80 nm với các tiểu phần polystyrene (405 nm tán xạ bên), rCV 3%

Hiệu suất <30 MESF cho FITC, <10 MESF cho PE

Flow cell đang đợi cấp bản quyền, thiết kế hệ quang học thạch anh kết hợp với flow cell (420 μm x 180 μm ID) với >1.3 khẩu độ số

Hệ thống tạo tín hiệu số với màn hình hiển thị 107

Nguồn điện yêu cầu 100-240 VAC, 50/60 Hz

Ứng dụng trong các nghiên cứu khoa học về đánh giá định danh, định tính, định lượng tế bào, về phân tích chu kỳ tế bào và đếm hạt nano.

Thông tin khác

Supplier