Hệ thống CytoFLEX S là hệ thống mở rộng của CytoFLEX. CytoFLEX S cho phép mở rộng khả năng nghiên cứu, với một tùy chọn 4 laze, nhiều cấu hình và bộ kính lọc đặc trưng cho phép các nhà nghiên cứu tập chung vào khoa học mà không cần bận tâm đến hệ thống. Bốn cấu hình của hệ thống này được đưa ra gồm:

– Tím-Xanh-Vàng Xanh-Đỏ (V-B-Y-R), Gần UV-Tím-Xanh-Đỏ (N-V-B-R), Gần UV-Tím-Xanh-Vàng Xanh (N-V-B-Y), Tím-Xanh-Đỏ-Xa Đỏ (V-B-R-I)

– Hệ thống CytoFLEX S Cho phép nâng cấp từ 4 thông số lên tới 13 thông số

– Với các ứng dụng công suất lớn hơn, sử dụng module nạp đĩa (plate loader) tùy chọn và sử dụng phần mềm có công cụ cho 21 CFR Part 11 đối với các nước yêu cầu cần tuân thủ luật.

Danh mục :

Bộ phận thu nhận tín hiệu quang

Độ phân giải <300 nm (488 nm tán xạ bên), <80 nm với các tiểu phần polystyrene (405 nm tán xạ bên), rCV 3%

Flow cell đang đợi cấp bản quyền, thiết kế hệ quang học thạch anh kết hợp với flow cell (420 μm x 180 μm ID) với >1.3 khẩu độ số

Hệ thống tạo tín hiệu số với màn hình hiển thị 107

Nguồn điện yêu cầu 100-240 VAC, 50/60 Hz

Flow Cytometry

Thông tin khác

Supplier