Hệ thống CytoFLEX LX là hệ thống mở rộng của CytoFLEX. CytoFLEX LX có cấu hình lên tới 6 laze và 21 thông số màu. Với thiết kế 6 laze độc lập cho phép giảm hiện tượng các phổ quang học bị chồng lên nhau.

– Hai cấu hình hiện có, UV-Tím-Xanh-Vàng Xanh-Đỏ-Đỏ xa (U-V-B-Y-R-I) và gần UV-Tím-Xanh-Vàng Xanh-Đỏ-Đỏ xa (N-V-B-Y-R-I)

– CytoFLEX LX cho phép nâng cấp từ 4 laze và 14 thông số màu lên nhiều laze và thông số màu hơn khi mua thêm chìa khóa hoạt động (activation key)

– Với ứng dụng công suất cao hơn, sử dụng tùy chọn nạp đĩa (plate loader) và sử dụng phần mềm có công cụ cho 21 CFR Part 11 đối với các nước yêu cầu tuân thủ luật

Bộ phận thu nhận tín hiệu quang Bộ phận thu nhận tín hiệu quang ADP nâng cao khả năng thu nhận ánh sáng (Quantum Efficiency) lên tới 80% so với 25% của công nghệ PMT cũ

Độ phân giải <300 nm (488 nm tán xạ bên), <80 nm với các tiểu phần polystyrene (405 nm tán xạ bên), rCV 3%

Flow cell đang đợi cấp bản quyền, thiết kế hệ quang học thạch anh kết hợp với flow cell (420 μm x 180 μm ID) với >1.3 khẩu độ số

Hệ thống tạo tín hiệu số với màn hình hiển thị 107 Nguồn điện yêu cầu 100-240 VAC, 50/60 Hz

Ứng dụng trong các nghiên cứu khoa học về đánh giá định danh, định tính, định lượng tế bào, về phân tích chu kỳ tế bào và đếm hạt nano. Là dòng Flow Cytometer có lượng laser và kênh màu cao nhất lên tới 6 lasers, 21 kênh màu cùng việc bổ sung khay 96 giếng cho đọc mẫu các nghiên cứu in vitro.

Thông tin khác

Supplier