Công nghệ Microarray BeadArray được sử dụng trong các sản phẩm array của Illumina và các máy scanner trong một loạt các ứng dụng phân tích DNA và RNA.

– Công nghệ Microarray BeadArray dựa trên các hạt silica 3 micron tự lắp ráp trong microwells trên một trong hai chất nền: bó sợi quang hay miếng silica phẳng. Khi được lắp ráp ngẫu nhiên trên một trong hai chất nền này, các hạt có khoảng cách đều nhau ~ 5,7 micron. Mỗi hạt được bao phủ bởi hàng trăm ngàn bản sao của một oligonucleotide đặc hiệu hoạt động như các trình tự bắt cặp trong một thí nghiệm Illumina.
– Công nghệ Microarray BeadArray được phát triển trên một trong hai định dạng mảng đa mẫu cho các ứng dụng phân tích DNA hoặc RNA. Với các định dạng BeadChip đa mẫu, các giếng đồng bộ được khắc lên trên bề mặt của mỗi chất nền với độ sâu khoảng 3 micron trước khi lắp ghép. Sau đó, các hạt được lắp ghép ngẫu nhiên và giữ trong các microwells bởi lực Van der Waals và tương tác thủy tĩnh với các thành của giếng.
– Microarray là kỹ thuật cực kì lý tưởng cho việc khảo sát hàng nghìn mẫu nhằm nhận dạng đột biến điểm, biến thể cấu trúc hay sự thay đổi trong biểu hiện gen và sự methyl hoá. Microarray của Illumina tạo ra nhiều lợi thế như:

  • Chất lượng dữ liệu đáng tin cậy
  • Áp dụng rộng rãi trên toàn cầu, tăng cường hợp tác và thúc đẩy nghiên cứu
  • Phát hiện thay đổi nhiễm sắc thể và biến thể đa hình số bản sao (CNV)
  • Thúc đẩy quy trình công việc mở rộng cho các nghiên cứu lớn, bao gồm định tuýp kiểu gen quy mô dân số
  • Tích hợp với hệ thống trình tự Illumina cho các phân tích đa omics
  • Nội dung linh hoạt
  • Công cụ quản lý, theo dõi và truy xuất nguồn được hình thành.

Thông tin khác

Technology