Hệ thống sắc ký điều chế NGC phù hợp với yêu cầu thông lượng của bạn khi tinh sạch các phân tử sinh học cho quy mô phân tích và điều chế. Ưu điểm của hệ thống là thiết kế dạng module với nhiều lựa chọn module linh hoạt kết hợp với phần mềm điều khiển trực quan cho kiểm soát và đánh giá hệ thống. Hệ thống NGC có thể được lựa chọn dựa trên nhu cầu của khách hàng và có thể nâng cấp hệ thống cho phù hợp với nhu cầu thay đổi của khách hàng thông qua việc bổ sung thêm các module.

Các hệ thống sắc ký lỏng NGC tiêu chuẩn được thiết kế với công suất và mức độ tự động hóa tăng dần, nhằm đáp ứng những yêu cầu rộng rãi của các phòng thí nghiệm, từ cơ bản đến chuyên sâu.
– NGC Quest (đầu dò đơn bước sóng) và NGC Quest Plus Systems (đầu dò đa bước sóng) – được sử dụng cho quá trình phân tách các phân tử sinh học với độ phân giải cao sử dụng các gradient chính xác. Sử dụng cho các phòng thí nghiệm nhỏ, chạy thường quy.
– NGC Scout (đầu dò đơn bước sóng) và NGC Scout Plus Systems (đầu dò đa bước sóng) – được sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu công suất ở mức trung bình, với tính năng tối ưu hóa tự động các thông số và điều kiện tinh sạch protein. Đối với hệ thống này, dung dịch đệm, gradient được tối ưu hóa và được chuẩn bị hoàn toàn tự động, sử dụng cho các ứng dụng phức tạp đòi hỏi các điều kiện và thông số kỹ thuật phải được thay đổi liên tục nhằm đáp ứng được yêu cầu tinh sạch.
– NGC Discover™ 10 (đầu dò đa bước sóng) và NGC™ Discover 10 Pro Systems (đầu dò đa bước sóng) – được sử dụng cho các ứng dụng đòi hỏi công suất cao, với tính năng tự động hóa nhanh và bền bỉ. Hệ thống này được thiết kế đặc biệt sử dụng cho các ứng dụng chuyên sâu và để phát triển các phương pháp nghiên cứu (tandem, multi-D applications…)

Thông số chi tiết: http://www.bio-rad.com/en-sg/category/ngc-medium-pressure-liquid-chromatography-systems?ID=MFCV7415

– Nghiên cứu cấu trúc sinh học và chức năng của protein
– Phát hiện và xác định một protein trong hỗn hợp
– Nghiên cứu/ thương mại hóa sản phẩm: enzyme, kháng thể, protein tái tổ hợp, vacxin, thực phẩm chức năng,…
– Nghiên cứu và phát triển thuốc có nguồn gốc thiên nhiên

Thông tin khác

Supplier