Code: PNAR-3001

Đóng gói: 24 Pư/bộ

Chứng chỉ: CE-IVD

Phát hiện các đột biến trên gen EGFR để dự đoán phản ứng với thuốc ở bệnh nhân ung thư phổi.

CÔNG NGHỆ

– Dựa trên công nghệ PNA-mediated Real-time PCR clamping và phân tích đỉnh nóng chạy melting peak.
– Độ nhạy: có thể phát hiện được khi nồng độ đột biến <0.1%

MẪU ĐẦU VÀO

– Nguồn mẫu đầu vào: huyết tương, huyết thanh, dịch cơ thể (body fluid), mô phẫu thuật, mẫu FFPE

ỨNG DỤNG

– Phát hiện các đột biến trên gen EGFR để dự đoán phản ứng với thuốc ở bệnh nhân ung thư phổi.

Thông tin khác

Supplier