Thông tin sản phẩm

Model: Fuming Hot Box

Hãng sản xuất: Lynn Peavey

Xuất xứ: Mỹ

Bộ kích nhiệt xông keo được thiết lập với nhiệt độ chính xác nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến dấu vết đường vân hoặc sinh ra quá nhiều hơi Cyanoacrylate độc hại.

Thông tin khác

Supplier