Thiết kế cho các quy trình phát triển của bạn Hệ thống xử lý chất lỏng tốt nhất, dẫn đầu thị trường – được kết nối với các phần bổ sung theo đề xuất từ các khách hàng trên toàn cầu

Hệ thống tự động Biomek i7 được thiết kế để tối ưu quy trình và tăng thời gian “walk-away” ở các phòng lab công suất trung bình đến lớn.

Thiết kế cho quy trình làm việc tiên tiến.

Đại diện cho tất cả những gì tinh túy nhất làm nên thương hiệu Biomek -thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tự động hóa.

Cùng với sự hưởng ứng của khách hàng trên toàn thế giới, hệ tự động hóa Biomek i7 được thiết kế để tối ưu hóa quy trình làm việc, tăng lên thời gian rảnh tay cho các lab có công suất vừa và lớn.

Phần mềm Phần mềm Biomek, Phần mềm lập kế hoạch SAMI EX, phần mềm Biomek PowerPack, Biomek Method Launcher, phần mềm DART 2.0

Thông tin khác

Supplier