Tối ưu hóa độ tin cậy và thời gian “walk-away”. Biomek i5 là hệ thống mới nhất trong các hệ thống xử lý chất lỏng và là hệ thống tốt nhất, dẫn đầu thị trường – được kết nối với các phần bổ sung theo đề xuất từ các khách hàng trên toàn cầu.

– Phù hợp với các quy trình công suất trung bình đến lớn

– 25 vị trí deck

– Khoảng thể tích pipet 0.5 µL-1,000 µL (Đa kênh) hoặc 0.5 µL-5,000 µL (Span-8)

– Đầu đa kênh đơn (96/384) hoặc pipet Span-8 có kẹp

Tối thiểu hóa việc phụ thuộc và tối đa hóa thời gian rảnh tay cho người làm thí nghiệm, Biomek i5 là phiên bản mới nhất trong hệ thống máy tự động hóa của Beckman Coulter.

Biomek i5 là biểu tượng cho những gì tốt nhất được, những điều khiến cho Biomek trở thành cái tên dẫn đầu trong lĩnh vực của mình cùng với sự hưởng ứng của khách hàng trên toàn thế giới.

Lý tưởng đối với các quy trình làm việc vừa và nhỏ. 25 vị trí để mẫu.

Dải thể tích mẫu 0.5 µL-1,000 µL (pipette đa kênh) hoặc 0.5 µL-5,000 µL (Span-8).

Đầu đơn hoặc đa kênh ((96/384) hoặc đầu pipette Span-8 với đầu kẹp.

Hệ điều hành Windows® 10

Phần mềm Phần mềm Biomek, Phần mềm lập kế hoạch SAMI EX, phần mềm Biomek PowerPack, Biomek Method Launcher, phần mềm DART 2.0

Màn hình màn hình điều khiển 22”

(Các) chế độ vận hành Bán tự động, bằng tay, được điều khiển bởi người vận hành

Thông tin khác

Supplier