Hệ thống xử lý chất lỏng nhỏ gọn phù hợp với các phòng thí nghiệm nhỏ và/hoặc các phòng thí nghiệm mới sử dụng loại hệ thống này. Hệ thống này hỗ trợ việc chuẩn hóa các thao tác pipet hàng ngày, duy trì chất lượng mẫu và tạo ra các kết quả đáng tin cậy, có độ lặp lại cao.

– Phù hợp với các quy trình công suất nhỏ – 12 vị trí Deck

– Khoảng thể tích pipet 1 – 1,000 µL

– Nhiều công cụ pipet đơn kệnh và 8 kênh có thể thay thế cho nhau và các loại kẹp

Hệ tự động hóa nhỏ gọn lý tưởng cho các phòng lab cỡ nhỏ và chưa sở hữu máy tự động hóa.

Biomek 4000 chuẩn hóa việc hút hóa chất thường quy, hàng ngày, đảm bảo chất lượng mẫu và khả năng lặp lại xét nghiệm với chất lượng không đổi cùng kết quả đáng tin cậy.

Những phòng lab tập trung trong lĩnh vực Genomic, dược học, sinh học tế bào, proteomic, forensics và các nghiên cứu liên quan tới sinh học có thể chạy trên Biomek 4000.

Quy trình làm việc lý tưởng 12 vị trí đặt mẫu bao gồm 4 vị trí cố định.

Thể tích dải mẫu từ 1 tới 1,000 µL.

Đầu pipette đa kênh có thể thay đổi từ một cho tới tám pipette.

Vô trùng Không

Hệ điều hành Windows® 7

Phần mềm Phần mềm Biomek, Phần mềm lập kế hoạch SAMI EX, phần mềm Biomek PowerPack, Biomek Method Launcher, phần mềm DART 2.0

Màn hình màn hình điều khiển 22”

(Các) chế độ vận hành Bán tự động, bằng tay, được điều khiển bởi người vận hành

Thông tin khác

Supplier