Trải nghiệm với quá trình vận hành công suất cao và kiểm soát tốt với các mẫu với hệ thống ly tâm Avanti® JXN-26. Dựa vào các đặc tính vượt trội, khả năng cân bằng tăng cường, và vận hành ít tiếng ồn. Hệ thống Avanti JXN-26 nổi bật với các tính năng nâng cao:

– Quản lý và kiểm soát linh hoạt với MobileFuge

– Dễ dàng sử dụng quản lý dữ liệu, nâng cao

– Thiết kế nhỏ gọn

– Dao diện trực quan

Danh mục :

BioSafe

Tăng tốc 11 profile tăng tốc

Giảm tốc 12 profile

Kiểm soát tốc độ ±|10.00|rpm của tốc độ đã cài đặt hoặc 0.1% với cái nào lớn hơn

Thời gian chạy lên tới 99 giờ, 59 phút

Khoảng thể tích tối đa 1.00|6.00|L

Kiểm soát nhiệt độ ± 2|°C của nhiệt độ cài đặt sau khi nhiệt đã cân bằng

Khoảng nhiệt độ 10°C – 40°C với độ giảm 1oC

High-speed Centrifuges

Thông tin khác

Supplier