Dễ dàng sử dụng trong các ứng dụng về phân tách với máy ly tâm nhỏ gọn Avanti JE tocos độ cao. Avanti JE được thiết kế độc đáo có thể tiến hành các xét nghiệm phân tách tốc độ cao với thiết kế nhỏ gọn.

Thể tích tối đa lên tới 4.0 L

Tốc độ tối đa lên tới 21.000 vòng/ phút

53300 x g

Danh mục :

Hệ thống BioSafe:

Số chương trình gia tốc: 2, tối đa và chậm

Số chương trình giảm tốc: 3, tối đa, chậm và tắt

Kiểm soát tốc độ: ±50.00 vòng/ phút

Tốc độ thực: ±50 vòng/ phút so với tốc độ cài đặt

Thời gian chạy: 1 phút tới 99h59 phút

Phổ dung tích mẫu: 1L – 4 L

Kiểm soát nhiệt độ: ± 2 ° C

Dải nhiệt: 10°C – 40°C, tăng từng 1 độ

Trong các phòng lab sinh học, các ứng dụng về tế bào, ly tâm ống máu, thu các chế phẩm sinh học.