Dòng máy Allegra X-30 nhỏ gọn và mạnh mẽ. Với thiết kế nhỏ và hiệu suất tăng, bạn sẽ tiết kiệm khoảng không gian quý giá của phòng thí nghiệm và thời gian chạy.

Dòng máy Allegra X-30 cung cấp 13 rotor khác nhau và nhiều gói ứng dụng có sẵn, hỗ trợ xử lý nuôi cấy tế bào, chuẩn bị mẫu máu và các ứng dụng khay microplate – tất cả có trong một thiết bị.

Ở tốc độ quay và lực li tâm lớn nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian quý báu mà bạn có thể dành cho các nhiệm vụ quan trọng khác. Giao diện người dùng được sắp xếp hợp lý của máy giúp cho vận hành dễ dàng. Và với công suất tăng, bạn có thể chạy nhiều mẫu hơn cùng một lúc.

Danh mục :

Rotor góc văng: 3398 vòng/phút; 4,200 x g

Rotor góc cố định: 16,000 vòng/phút; 23,511 xg

Thể tích tối đa: 4 x 400 mL

Thời gian chạy mẫu: 9 giờ, 59 phút ở chế độ liên tục

Cấu hình tăng/giảm tốc: 10/10 (10 cấp độ)

Nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường

Dòng máy Allegra X-30 cung cấp 13 rotor khác nhau và nhiều gói ứng dụng có sẵn, hỗ trợ xử lý nuôi cấy tế bào, chuẩn bị mẫu máu và các ứng dụng khay microplate – tất cả có trong một thiết bị.

Thông tin khác

Supplier