Thông tin sản phẩm

Model: 1,2-Indanedione

Hãng sản xuất: Lynn Peavey

Xuất xứ: Mỹ

1,2-Indanedione phản ứng cực nhạy với thành phần amino acid, cao hơn 46% so với DFO.

1,2-Indanedione phản ứng cực nhạy với thành phần amino acid, cao hơn 46% so với DFO.

Thông tin khác

Supplier