Nền tảng giải trình tự thế hệ mới của Illumina

Các nền tảng giải trình tự thế hệ mới (NGS) đột phá của chúng tôi cung cấp dữ liệu đặc biệt chính xác và chất lượng, với dung lượng lớn. Illumina – Biomedic cung cấp đến người sử dụng chuỗi hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới có công suất linh hoạt, từ hệ thống để bàn đến công suất cực lớn, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau: hỗ trợ sức khỏe sinh sản, ung thư, vi sinh vật, nông nghiệp, … 

Illumina đã đi tiên phong trong những tiến bộ vĩ đại của khoa học công nghệ trong việc giải trình tự gen đơn giản, linh hoạt và hiệu suất cao. Dữ liệu giải trình tự đầu ra đã tăng hơn một nghìn lần, từ dưới 1 gigabase lên 6 terabase mỗi lần chạy, trong khi số lần đọc đã tăng từ hàng triệu lên hàng tỷ. Các thử nghiệm trước đây yêu cầu quy trình công việc phức tạp, thì hiện nay sử dụng quy trình thao tác điều khiển đơn giản.

Sản phẩm